Vem omfattas av penningtvättslagen/AML?

Sedan 1 januari 2020 gäller nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Som företagare finns det en hel del att tänka på kring detta, med 365id kommer du enkelt en bra bit på vägen. Här går vi igenom de viktiga punkterna i penningtvättslagen och ser hur 365id kan hjälpa dig att möta de ökade kraven.

groomsman3

Av Anders Green

Bakgrund till penningtvättslagen

I Sverige infördes den första versionen av penningtvättslagen 1993. Sedan dess har den fått flera uppdateringar för att hållas aktuell och möta de förändrade metoder som används vid penningtvätt. En rapport kallad ”Penningtvätt – en nationell riskbedömning” gör gällande att omkring 130 miljarder kronor varje år tvättas i Sveriges finansiella system. Detta kan gå till på en mängd olika sätt, men gemensamt är att det ofta går till med olika bedrägliga metoder. I lagens nuvarande version

Hur går penningtvätt till?

Målet med penningtvätt är att få pengar som förvärvats på ett olagligt sätt, att bli användbara i det normala finansiella systemet. Det första steget i detta är att på olika vis föra in pengar på ett konto. Här möter vi den vanligaste kända situationen – när en person på ett bankkontor ställer olika frågor om pengarnas ursprung. Efter detta görs ofta ett antal olika överföringar eller andra transaktioner för att dölja pengarnas ursprung. Det kan röra sig om köp och försäljningar av olika föremål för att då ha ett påvisbart ursprung för pengarna. Pengar kan också föras över mellan olika konton, eller flyttas mellan olika banker. När spåren för pengarna har dolts, kan pengarna till slut anses vara integrerade i systemet och användas i vardagen på olika vis. Oavsett metod så är penningtvättslagen tydlig med att en verksamhetsutövare ska identifiera kunden och kontrollera kundens identitet. Antingen ”genom identitetshandlingar eller registerutdrag eller genom andra uppgifter och handlingar från en oberoende och tillförlitlig källa”.

Vad leder penningtvätt till?

Penningtvätt är sätt för en brottslig verksamhet att föra in pengar som kommer från olagliga verksamheter, in i det vanliga systemet. Bakgrunden kan vara allt från bedrägerier och stöld till förskingring, narkotika En stor risk om försök penningtvätt inte upptäcks direkt eller att det tillåts fortgå är att brottslig verksamhet kan fortsätta eller öka. Det är därför av största vikt att företag vidtar de åtgärder som krävs för att upptäcka och förhindra brott mot penningtvättslagen.

“Med teknik från 365id är du alltid säker på att vara uppdaterad för att möta de rådande kraven på dig och ditt företag.”

Uppdaterad lag med bredare omfattning

Den 1 januari 2020 trädde det femte penningtvättsdirektivet, förkortat 5AMLD, i kraft. Den uppdaterade lagen breddar omfattningen av verksamhetsutövare och inkluderar numer även virtuella valutor som exempelvis Bitcoin. Syftet är att fånga in fler fall av penningtvätt med de digitala valutor som ökar i användning, som annars lättare kunnat gå obemärkta förbi. Straffskalan för brott mot penningtvättslagen är fängelse i högst två år. Vid grovt penningtvättsbrott är straffet fängelse, som lägst sex månader och som högst sex år. Straffansvaret omfattar även företag och liknande som medverkar och hjälper till vid åtgärder som antas vara i syfte att tvätta pengar.

Vem omfattas av lagen?

Penningtvättslagen omfattar personer som begår handlingen, men även företag som medverkar till en åtgärd som kan antas vara vidtagen i penningtvättssyfte. De flesta förknippar penningtvättslagen med kontrollfrågor som ställs om man sätter in kontanter på ett bankkontor, men det är betydligt bredare än så. Särskilt med den uppdaterade versionen, som ökar omfattningen för vilka företag och branscher som ingår i penningtvättslagen. Det gäller bland annat företag som sysslar med livförsäkringar, värdepapper och krediter, inlåning och valutaväxling, fondbolag och pantbanker. Med den uppdaterade lagen finns utgivare av elektroniska pengar – digitala valutor – med. Auktoriserade revisorer, revisionsbolag och andra företag som bedriver bokföringstjänster omfattas också. Även spelbolag och kasinon omfattas av lagen. Faktum är att all yrkesmässig handel som avser kontant försäljning till ett värde över 5000 Euro omfattas av penningtvättslagen.

euro 1517315 1920

365id underlättar för företag

En första, kritisk åtgärd för att förhindra penningtvätt eller försök till penningtvätt, är att säkerställa att en person är den de utger sig för att vara. För de flesta företag innebär det att kontrollera körkort eller id-kort på sin kund. Detta sker ofta rutinmässigt, och där erbjuder 365id en smidig och väldigt enkel lösning. Via en scanner verifieras id-handlingar i realtid och ger både företag och kund en snabb och säker metod att både skydda sig själv och andra.

Scannern, som också går att integreras i det befintliga affärssystemet, ger både en säkrare arbetsmiljö och minskade administrationskostnader. Allt som krävs är ström och en internetuppkoppling. Systemet är väldigt enkelt att lära sig och använda, vilket gör att tröskeln är låg även för temporärt anställd personal. Med 365id:s scanner kan företag möta rådande lagkrav samtidigt som de effektivt skyddar sig själva och andra.

Bevisad effektivitet

En scanner från 365id hjälper ditt företag på fler sätt än att följa lagkravet. Systemets enkelhet är också dess styrka, det är omöjligt att feltolka eller missförstå besked från scannern. Bilder på id-handlingar kan lagras automatiskt och systemet varnar direkt för falska eller utgågna handlingar. I dagsläget finns över 4000 aktiva 365id scanners, och varje dag stoppas mellan 100-200 ogiltiga id-handlingar. Det kan röra sig om utgångna eller trasiga id-handlingar, men även falska id-handlingar där bedragare försöker starta ett abonnemang eller göra ett inköp, göra ett bankärende, växla pengar eller omsätta pengar på ett kasino (starta ett abonnemang eller göra ett inköp) med hjälp av falska handlingar.

Möt en föränderlig framtid

EU har släppt ett nytt direkt som implementeras redan den 1 december 2020. Det sjätte penningtvättsdirektivet, förkortat 6AMLD, har ett fokus på lagstiftningen kring straffrätt och syftar till att skapa en enhetlig EU-definition av vad penningtvätt är för något. I en allt värld som digitaliseras i en snabb takt kan vi förvänta oss att det sjätte penningtvättsdirektivet inte är det sista.