Integritetspolicy

365id, tar seriöst på den personliga integriteten för våra kunder, våra kunders kunder och våra medarbetare. Vill du läsa hela vår Integritetspolicy, klicka här.

Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. Vi tar ansvar för att personuppgifter som behandlas av 365id endast används för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. All behandling av personuppgifter inom 365id sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning, det vill säga dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (GDPR).

365id behandling av personuppgifter

365id hanterar personuppgifterna i rollen som personuppgiftsbiträde mot sina kunder som använder 365id Scanners®. Hanteringen sker i enlighet med avtal och instruktioner mellan 365id och företagen som använder 365id Scanners®.

Företagen som använder 365id Scanners® är personuppgiftsansvariga mot sina kunder, vars pass, id-kort och körkort skannas i 365id Scanners®. Företagen ansvarar för att insamlingen av personuppgifterna sker på ett legitimt sätt.

Säkerhet till skydd för personuppgifterna

365id värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Begränsning i utlämnande av personuppgifter

365id lämnar inte ut personuppgifter till någon, inte ens polis eller annan myndighet, utan endast till det företag som skannat id-handlingen. Det är företaget som har skannat id-handlingen som ansvarar för uppgifterna och bestämmer hur de ska hanteras. 365id hanterar endast personuppgifterna enligt avtal och instruktioner från företaget som skannat respektive id-handling.

Kontaktinformation

Om du har frågor rörande hur 365id hanterar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta 365id:s dataskyddsombud.

Via e-post: info@365id.com
Via post:
365id AB
Att. Dataskyddsombud
Slottsmöllan 10 B
302 31 Halmstad

365id kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på 365id hemsida.
Senast uppdaterad: 2020-10-01