Scanner

Verifiering i realtid

365id integrerat med Forex infogar automatiskt textinformation och bilder från skannade körkort, pass och ID-kort direkt in i Forex eget affärssystem.

Dessutom blir verifieringsresultatet (grön / gul / röd) för den skannade handlingen presenteras i hyresavtalet för senare referens. Skannade handlingar finns tillgängliga i 15 minuter på servern och kan enkelt laddas ner.

Integrationen med Forex gör att ni kan använda en 365id-skanner till mer än en arbetsstation och man kan även ha flera 365id-skannrar på varje växlingskontor.

Scroll to Top