PEP och
sanktionslistor

PEP

Ordet PEP betyder en person i politiskt utsatt ställning som har eller har haft viktiga offentliga funktioner i en stat eller i en internationell organisation. Med viktiga offentliga funktioner avses bland annat statschefen, riksdagsledamöter och domare i Högsta domstolen. Det kan också vara ambassadörer, VD eller styrelseledamot i statsägda företag eller högt uppsatt person i en internationell organisation.  

 En PEP utgör ofta en större risk för att råka ut för mutbrott eller andra former av påtryckningar.  

Sanktionslistor

Med sanktionslistor avses EU´s och FN´s listor med personer och organisationer som är kopplade till kriminell verksamhet som t.ex. terrorism. Banker och växlingskontor är skyldiga att följa sanktionsregelverket och får inte genomföra några transaktioner åt en person eller organisation som finns med på aktuell sanktionslista.

Snabbt och enkelt

365id erbjuder PEP och sanktionskontroller i samarbete med Trapets utifrån en rad olika PEP och sanktionslistor. Detta är en effektiv lösning för våra kunder då processen i sig är både snabb och användarvänlig samt görs automatiskt och i realtid direkt när ni skannar id-handlingar i era 365id Scanners.  

365id hjälper dig att koppla på rätt PEP och sanktionslistor för din verksamhet. Tjänsten som 365id använder för att kontrollera PEP och sanktionslistor används av ett stort antal företag som gör över 13 miljoner kontroller dagligen.

Fördelar

  • Kontrollera id-handlingens äkthet samt PEP och sanktionslistor i ett och samma moment 
  • Snabbt och enkelt 
  • Följer AML direktiven
Scroll to Top