365id Portal

365id & CorCode Integration

Varför integrera?

Med en ID-verifieringslösning från 365id överförs rätt kundinformation snabbt, enkelt och säkert till ditt befintliga affärssystem för vidare bearbetning.

  • Snabbare kundprocess
  • Förbättrad kundupplevelse
  • Säker kundintroduktion

Kontakta oss

Anders Green,
Sälj- & Marknadschef

Jag hjälper dig mer än gärna om du har några frågor eller andra funderingar. Kontakta mig via formuläret eller använd kontaktuppgifterna nedan.

anders.green@365id.com
+46 10-12 21 903

Om CorCode

Baserat i Krakow, Polen, hittar vi CorCode. Deras biluthyrningssystem används av många av de största biluthyrningsföretagen i landet. Deras tekniska lösningar är baserade på intelligenta algoritmer, artificiell intelligens och business intelligence-system.

Deras uppdrag är att ge sina kunder en konkurrensfördel inom biluthyrningssektorn tack vare avancerade och individualiserade IT-lösningar.

Lätthanterligt kundflöde

365id Scannern integrerad med CorCode kommer automatiskt att infoga textinformation och bilder från skannade körkort, pass och id-kort direkt i CorCodes hyresavtal.

Dessutom kommer verifieringsresultatet (grönt/gult/rött) för det skannade dokumentet att presenteras i hyresavtalet för senare referens.

Skannade dokument finns tillgängliga i 15 minuter och kan enkelt laddas ner i hyresavtalet.

Installationen med CorCode gör att du kan använda en 365id Scanner på mer än en disk och smidigt fånga in data till rätt hyresavtal.

365id & CorCode Integration

WHY INTEGRATE?

With an ID verification solution from 365id, the correct customer information is transferred quickly, easily, and securely to your existing business system for further processing.

  • Faster customer process
  • Improved customer experience
  • Secure customer onboarding

Contact us

Anders Green,
Sales & Marketing Director

I will be more than happy to assist you if you have any questions or other enquiries. Contact me through the form or use the contact info below.
anders.green@365id.com
+46 10-12 21 903

About CorCode

Based in Krakow, Poland, we find CorCode. Their car rental system is used by many of the largest car rental companies in the country. Their technical solutions are based on intelligent algorithms, artificial intelligence, and business intelligence systems.

Their mission is to give their customers a competitive advantage in the car rental sector thanks to advanced and individualized IT solutions.

Easy-to-handle customer flow

The 365id scanner integrated with CorCode will automatically insert textual information and pictures from scanned driving licenses, passports, and ID cards directly into CorCode rental agreement.

In addition, the verification result (Green/Yellow/Red) of the scanned document will be presented in the rental agreement for later reference.

Scanned documents are available for 15 minutes and can easily be downloaded into the rental agreement.

The setup with CorCode enables you to use one 365id Scanner for more than one desk and smoothly capture the data to the correct rental agreement.