365id Integration – Notification via USB

365id Integration – Notification via USB

En integration med 365id USB innebär att resultatet av det senaste skannade dokumentet visas i form av en notifiering i webbfönstret (Google Chrome.)

Tjänsten bygger på två applikationer som behöver laddas ner på den lokala datorn, samt en 365id Scanner med tillhörande USB sladd.