365id Portal

365id App & sdk

Använd vår 365id-App eller SDK för att verifiera dina kunders identitet och överföra data från skannade id-handlingar till ditt affärssystem

Why 365id?

Vi erbjuder en lättanvänd tjänst som ger en snabb och pålitlig metod för autentisering och lagring av id-handlingar.

Oavsett om du är en stor bank, ett biluthyrningsföretag, ett hotell eller en mobiltelefonbutik, kan våra lösningar skydda dig och dina kunder från kriminell aktivitet samtidigt som de uppfyller alla nödvändiga juridiska krav.

Översikt – 365id App

Start

Klicka för att logga in

Logga in

Skanna QR-koden

Platser

Du väljer platsen för vart skanningarna ska registreras

Huvudskärm

Alla viktiga funktioner på ett ställe

Skanna

Skanna fram och baksidan på id-handlingen

NFC

Om id-handlingen innehåller ett NFC-chip blir du ombedd att skanna det

Liveness/FaceMatch

Du kan använda Liveness och ansiktsigenkänning

Resultat

Resultatet från dina skanningar presenteras både sammanfattat och med detaljerad information

Fler fördelar för dig

Att ha en säker och pålitlig kundhanteringsprocess är avgörande för ditt företag. Våra lättanvända lösningar skapar en säkrare arbetsmiljö, snabbar upp din kundintroduktion och minimerar risken för bedrägerier och fel.

Förbättrad kundprocess

Att automatisera kundprocessen/KYC sparar tid och pengar. Integrera med ditt befintliga affärssystem för vidare bearbetning av insamlad kunddata.​

Stoppa id-bedrägerier

Att verifiera id-handlingar från hela världen i realtid gör det enkelt för dig att bekräfta identiteten på dina kunder. Snabbt, säkert och pålitligt.

Lätt att använda

Våra tjänster är snabba att börja med och kräver inga interna resurser eller andra investeringar. Att komma igång är enkelt och kräver ingen längre utbildning.

Adminportal

Navigera och kontrollera din kunddata och kundprocess på ett ställe. Fullständigt GDPR-kompatibel ger portalen dig full kontroll och detaljerad information om dina data.

Contact us

Hör av dig så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig i din verksamhet.

365id App & sdk

Använd vår 365id-App eller SDK för att verifiera dina kunders identitet och överföra data från skannade id-handlingar till ditt affärssystem

Varför 365id?

Vi erbjuder en lättanvänd tjänst som ger en snabb och pålitlig metod för autentisering och lagring av id-handlingar.

Oavsett om du är en stor bank, ett biluthyrningsföretag, ett hotell eller en mobiltelefonbutik, kan våra lösningar skydda dig och dina kunder från kriminell aktivitet samtidigt som de uppfyller alla nödvändiga juridiska krav.

Översikt – 365id App

Start

Klicka för att logga in

Logga in

Scanna QR-kod

Platser

Du väljer platsen för vart skanningarna ska registreras

Huvudskärm

Alla viktiga funktioner lättillgängliga

Skanna

Skanna fram- och baksida på id-handlingen

NFC

Om id-handlingen innehåller ett NFC-chip blir du ombedd att skanna det

Liveness/Face Match

Du kan använda Liveness och ansiktsigenkänning

Resultatvy

Resultatet från dina skanningar presenteras både sammanfattat och med detaljerad information

Fler fördelar för dig

Att ha en säker och pålitlig kundhanteringsprocess är avgörande för ditt företag. Våra lättanvända lösningar skapar en säkrare arbetsmiljö, snabbar upp din kundintroduktion och minimerar risken för bedrägerier och fel.

Förbättrad kundprocess

Att automatisera kundprocessen/KYC sparar tid och pengar. Integrera med ditt befintliga affärssystem för vidare bearbetning av insamlad kunddata.

Stoppa id-bedrägerier

Att verifiera id-handlingar från hela världen i realtid gör det enkelt för dig att bekräfta identiteten på dina kunder. Snabbt, säkert och pålitligt.

Enkelt att använda

Våra tjänster är snabba att börja med och kräver inga interna resurser eller andra investeringar. Att komma igång är enkelt och kräver ingen längre utbildning.

Adminportal

Navigera och kontrollera din kunddata och kundprocess på ett ställe. Fullständigt GDPR-kompatibel ger portalen dig full kontroll och detaljerad information om dina data.

Mer information

Hör av dig så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig i din verksamhet.

365id App & sdk

Use our 365id App or SDK for verifying the identity of your customers, and transferring data from scanned ID documents to your business system

Why 365id?

We offer an easy-to-use service that provides a fast and reliable method for authentication and storage of ID documents.

Whether you are a large bank, a car rental company, a hotel, or a mobile phone store, our solutions can protect you and your customers from criminal activity while meeting all the necessary legal requirements.

365id ID verification App – overview

Start screen

Click to login

Login

Scan the QR code from your onboarding email

Select location

You can have multiple possible locations to choose from depending on your back office settings

Main Screen

With easy access to main features

Scan

Scan the front and backside of your ID document

NFC Scan

If your document contains an NFC Chip you will be told to scan it.

Liveness/FaceMatch

To validate your customer's identity we will ask for a Liveness & Facematch check.

Result

The result of your scans will be presented in a brief summary as well as with detailed information

More Benefits for you

Having a safe and reliable customer handling process is vital for your business. Our easy-to-use solutions create a safer working environment, speed up your customer onboarding, and minimize the risk of fraud and errors.

Improved Customer process

Automating the KYC/Identity Verification process saves time and money. Integrate with your existing business system for further processing of the collected customer data.

Stop ID Fraud

Verifying ID documents from all over the world in real-time makes it easy for you to confirm the identity of your customers. Fast, secure, and reliable.

Easy To Use

Our services are quick to start with and require no internal resources or other investments. The onboarding process is easy and doesn't require extended training.

Admin Portal

Overview, navigate and control your customer onboarding process in one place. Fully GDPR compliant the portal gives you full control and detailed information of your data.

Contact us

Get in touch and we will tell you more about how we can help you in your business. 

365id App & sdk

Use our 365id App or SDK for verifying the identity of your customers, and transferring data from scanned ID documents to your business system

Why 365id?

We offer an easy-to-use service that provides a fast and reliable method for authentication and storage of ID documents.

Whether you are a large bank, a car rental company, a hotel, or a mobile phone store, our solutions can protect you and your customers from criminal activity while meeting all the necessary legal requirements.

365id ID verification App – overview

Start screen

Click to sign in

Log in

Using a QR code

Location

You can have multiple locations to choose from depending on your settings

Main Screen

With easy access to main features

Scan

Scan front and back of the ID document

NFC Scan

If your document contains an NFC Chip you will be told to scan it.

Liveness/Face Match

You can use Liveness or face recognition

Result

The result of your scans will be presented in a brief summary as well as with detailed information

More Benefits for you

Having a safe and reliable customer handling process is vital for your business. Our easy-to-use solutions create a safer working environment, speed up your customer onboarding, and minimize the risk of fraud and errors.

Improved Customer process

Automating the KYC/Identity Verification process saves time and money. Integrate with your existing business system for further processing of the collected customer data.

Stop ID Fraud

Verifying ID documents from all over the world in real-time makes it easy for you to confirm the identity of your customers. Fast, secure, and reliable.

Easy To Use

Our services are quick to start with and require no internal resources or other investments. The onboarding process is easy and doesn't require extended training.

Admin Portal

Overview, navigate and control your customer onboarding process in one place. Fully GDPR compliant the portal gives you full control and detailed information of your data.

More information

Get in touch and we will tell you more about how we can help you in your business.